Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 40 İşçi Alıyor

Türkiye / Merkez

İlan No: 1530

Diğer İlanlara Gözat

Detay

İş İlanlarıKamu İş İlanları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 40 İşçi alıyor. Alım için son başvuru tarihi 29 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

Kamuilan resmi web sitesinde yayınlanan ilan aşağıdaki şekildedir.

Kurumda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş
Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında İŞKUR üzerinden 40 sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru şartları İŞKUR internet sitesinden yayınlanacaktır.

İlgili adayların başvurularını 25/07/2022 – 29/07/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine
şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapılabilecektir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 40 İşçi Alıyor. İlan Metni ve Detayları

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak.
(25/07/1992 – 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar)
3. Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul)
mezunu olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli
durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda
başarılı olmak.
7. İşe alınacak adayların deneme süresi dört ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş
akdi feshedilecektir.
8. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav ve
işbaşı sürecinin her aşamasında işveren tarafından sonlandırılabilecektir.
9. Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi
bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

II – BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede yer
alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 08/08/2022 – 12/08/2022
tarihleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No:4 Çankaya / ANKARA
adresinde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna elden teslim edilecektir. Teslim
tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr
duyurulacaktır.
2. Kurum tarafından başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler, Kurum internet
sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden
çıkarılacaktır.
4. Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 01/09/2022 tarihinde
Ankara’da Noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurum
internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.
5. Adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

III- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ YERİ, SÖZLÜ SINAV SONUCU AÇIKLANMASI,
İTİRAZ VE NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. İlan edilecek nihai listede yer alacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurum internet
sitesinde www.epdk.gov.tr duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların
atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Bu
çerçevede, asıl liste ve yarısı kadar yedek liste belirlenir.
4. Başvuruda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl
ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Kurum internet adresinde
www.epdk.gov.tr ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

IV- ATAMA – GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde
istenen belgeleri verilen süre içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler Kurumumuzun belirleyeceği
tarihte şahsen teslim alınacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvuru ve belge
teslimi dikkate alınmayacaktır.
3. Belgeleri teslim alınan adayların, atama işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip yazılı
tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
4. Doğum, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların, bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerini sona ermesine takiben 3(üç) iş günü
içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde veya sonrasında işten
ayrılanların ve işveren tarafından sözleşmesi feshedilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge
teslim etmeyenlerin / feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin
yerine, , sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip
sınava kadar giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA
Telefon: (0312) 201 40 00 – 201 40 01 – 201 40 02

kamuilan.sbb.gov.tr

İşçi alımı ilanları
Giriş Yap

Kadın Eli ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin